Samenwerking

Fusie Scagon Theater en Filmtheater De Luxe Stichting Scagon

Theater en Stichting Filmtheater De Luxe gaan fuseren. De nieuwe Stichting gaat verder onder de naam Scagon De Luxe. De fusie is nodig omdat het Filmtheater geen subsidie meer ontvangt van de Gemeente Schagen. De sterke punten van beide Stichtingen worden samengevoegd. Na de fusie is de continuïteit van het Filmhuis en het Theater beter gewaarborgd. De Stichting drijft op de inzet van meer dan 100 vrijwilligers, er zijn geen betaalde krachten. Het nieuwe bestuur wil de identiteit van het theater en het filmhuis behouden voor de vrijwilligers en de bezoekers. Scagon De Luxe streeft naar een breed cultuuraanbod voor alle inwoners uit Schagen en omstreken. Het nieuwe bestuur is gevormd uit de besturen van de twee Stichtingen met een nieuwe, onafhankelijke voorzitter. Op de foto van links naar rechts, van boven naar beneden: bestuurslid theaterzaken Louis Schoehuijs, voorzitter Gerda Quak, bestuurslid filmzaken Rik Janssen, secretaris Debby Goos-Snellen, en penningmeester Marco de Boer.

18_org 18_org
logoScagonDeLuxe logoScagonDeLuxe