Titel

Auteur

Regisseur

Aard van de voorstelling


Naam

E-mail

Adres

Postcode

Plaats

Website

Bankrekeningnummer


Voor afstemming kunt u bellen met:
Rob Steenbergen 0224 296106 / rob.steenbergen@ziggo.nl
Max Koolwijk 06 23220362 / max.koolwijk@quicknet.nl

Contactpersoon

Telefoon / mobiel

E-mail

Datum en tijdstip opbouw


Voor een pauze wordt ongeveer 20/25 minuten gerekend.
Indien U geen gebruik maakt van een pauze wordt voor de avondvoorstelling € 100,- in rekening gebracht.

Geef de data en aanvangstijden aan waarvan door onze afdeling zaalverhuur is aangegeven dat deze beschikbaar zijn. We geven er de voorkeur aan om voor de middag als aanvang 14:15 of 15:00 uur te hanteren en voor de avondvoorstellingen 20:15 uur.

Pauze

Persbericht door Scagon De Luxe?

Data voorstellingen

Aanvangstijd

Duur van de voorstelling

Duur van de voorstelling voor de pauze

Voor de eerste voorstelling (soms dus de premiére) hierboven aangegeven kunt u gebruikmaken van de hieronder aangegeven opties. Indien u bij meerdere voorstellingen hiervan gebruik wenst te maken dient u een email te zenden aan kaartverkoop@scagondeluxe.nl onder vermelding van naam voor wie deze reservering bestemd is, datum en aanvangstijd van de voorstelling alsmede het aantal kaarten. Graag steeds ook uw telefooonnummer erbij vermelden zodat we indien nodig hierover nog contact met u kunnen hebben.

Vrijkaarten

Reserveren voor pers

Reserveren voor medewerkers

Prijs entreekaart

Prijs 65+

Prijs jeugd t/m 18 jaar

Opmerkingen/toelichtingen


Ten behoeve van vermelding op onze website en voor de kaartverkoop dienen wij zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval minimaal 10 weken vóór de voorstelling, van u te ontvangen:
Een digitale afbeelding/foto, (jpeg), rechthoekig van minimaal H1400 x Br1200 pixels.
Een introductietekst van één à twee regels plus een pakkende tekst van ca 150 woorden.
Deze informatie te verzenden aan: persinfo@scagondeluxe.nl

Verstuur